(c) 2004 Xeolite Software Solutions
OVER
Een product organisatie heeft Xeolite benaderd voor het uitvoeren van een review van een intern ontwikkeld software product. Door middel van een externe audit en review is het mogelijk de sterke en minder sterke onderdelen van een product boven water te halen. Een externe partij heeft hierbij een frisse blik en kan verbeteringen aangeven zonder te nauw met de organisatie verweven te zijn.
De software review gebeurt op basis van kwaliteitscriteria zoals die zijn aangedragen door Bertrand Meyer in zijn boek Object-Oriented Software Construction . De expert van Xeolite voegt daarbij zijn eerdere ervaring bij het uitvoeren van reviews bij bank en overheid en levert een rapportage op.
PRODUCTEN
HOME
(c) 2004 Xeolite Software Solutions