HOME
  • Concept en idee ontwikkeling voor nieuwe producten of nieuwe features met gebruik van de mogelijkheden uit de Kennistechnologie.
  • Advies, verkenningen en selectie van open source software tools.
  • Systeembouw volgens de modernste Object Oriented software development methodieken met gebruik van Java, C++, C, Delphi.
  • Product realisatie door het toepassen van J2EE, XML en XSLT. Samenstellen en geven van trainingen op het gebied van Java, C++, Object Orientatie en Kennistechnologie.
  • (c) 2004 Xeolite Software Solutions